Column Jobcoaching

Column Jobcoaching

Column Jobcoaching Frank  

“Omschrijving van het beroep jobcoach Een jobcoach: • Begeleidt mensen die niet zonder ondersteuning werk kunnen vinden en behouden naar loonvormend werk in een betaalde baan op de vrije arbeidsmarkt; • Biedt hiertoe systeemgerichte begeleiding; • Gaat uit van werk dat past bij de talenten en de ontwikkelingsmogelijkheden van de werknemer; • Gaat uit van een werkomgeving die past bij de werknemer”.

Deze omschrijving heb ik gevonden op het internet uit een artikel dat verder inzoomt op het beroep jobcoach. Echter ben ik van mening (én wordt dit ook in het artikel vernoemt) dat er veel meer bij komt kijken dan bovenstaande omschrijving. Je bent als jobcoach een manusje van alles doordat je moet denken in oplossingen voor meerdere betrokken partijen, je komt in lastige situaties door uiteenlopende zaken die meespelen. Denk aan wet- en regelgeving, werkgevers en cliënten met allerlei verschillende en/of meervoudige problematieken. Je bent onderhandelingsgericht en bemiddelen is een kwaliteit die je toepast in het werkveld. Als jobcoach ben je er voor de cliënt op de eerste plaats, je draagt zorg voor een duurzame werkrelatie tussen werkgever en werknemer.

Je bent ook het aanspreekpunt en verlengstuk van de werkgever in de begeleiding van de cliënt. Door de kennis en expertise van ziektebeelden, beperkingen én de know-how in omgang met de cliënten kun jij doortastend optreden. Voorbeelden kunnen zijn: het aanpassen van de werkplek, hulpmiddelen inzetten en het coachen van directe collega’s/leidinggevende op de werkvloer. Je merkt als jobcoach ook dat je een vertrouwensband opbouwt met de cliënt wat ervoor zorgt dat je veel achterliggende informatie krijgt waardoor je weet welke problemen er spelen in de privésfeer. Deze problemen zijn vaak niet bekend bij werkgever en kunnen zorgen voor storingen in het functioneren van de cliënt en dus ook in het gehele arbeidsproces. Hier kun je dan op inspelen door korte lijnen te onderhouden met cliënt, plan van aanpak opstellen samen met de cliënt en een goede communicatie richting werkgever. Echter is het ook belangrijk om je verwachting vanuit de cliënt en taak van de jobcoach te onderscheiden. Dit dien je goed te kaderen om zodoende verantwoordelijkheden bij de juiste personen te laten. Je bent een schakel tussen het leefgebied wonen en werk. Je hebt korte lijnen met ouders (als de situatie hierom vraagt) en eventuele begeleiders van andere hulpverleningsinstanties en UWV.

Aan het UWV moeten wij ons verantwoorden, op welke manier we de cliënt ondersteunen en welke resultaten we behalen. Wij zijn dus de spin in het web tussen: werkgever, werknemer (en ondersteunend netwerk) en UWV. Door de werkgever te ondersteunen heeft de cliënt een grotere kans op de arbeidsmarkt. Je wijst de werkgever op de werkgeversvoordelen voor het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het moet de werkgever namelijk ook wat opleveren behalve de erkenning dat ze als bedrijf “maatschappelijk verantwoord ondernemen”.

Je bevindt je dus in een massaal grijs gebied van verschillende partijen waar je er voor iedereen het beste dient van te maken. In je achterhoofd rekening houdend met verwachtingen, taakverdeling en wensen van iedereen. Met als doel om uiteindelijk de cliënt verder te helpen in zijn leven, met arbeid als middel naar verbetering van kwaliteit van leven. Doordat de cliënt kan participeren in de maatschappij zal zijn of haar eigen waarde stijgen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen:

Geef de mensen met een uitkering de kans om mee te doen op de arbeidsmarkt, waardoor ze mee kunnen doen in de maatschappij. Heb jij een onderneming, zoek dan contact met ons om onderdeel te zijn van een mooi initiatief. Heb jezelf een Wa-jong uitkering, WIA-uitkering of sta je in het doelgroepenregister dan heb je recht op de voorziening jobcoaching en kunnen wij jou helpen met het vinden van een passende baan om je verder te helpen in je ontwikkeling!

 

 

Stuur een bericht

Laat onderstaand een bericht achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met jou op.

Vestiging

9 + 4 =