Vraag & Antwoord

Vraag & Antwoord

Vraag & Antwoord

In de rubriek Vraag & Antwoord komt een medewerker van Forta4u aan het woord. Regiomanager Imo Selen trapt af. We praten met Imo over de coronaperiode, de gevolgen ervan en de nieuwe uitdagingen voor Forta4u.

Hoe gaat Forta4u intern om met de coronaperiode?

,,We hebben allereerst gekeken naar de aanpassingen die we moesten verrichten om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen. Om dit te realiseren hebben we diverse (tijdelijke) veranderingen op de werkplek toegepast. Daarnaast is een behoorlijk aantal mensen in eerste instantie thuis gaan werken. Op het moment dat er meer ruimte kwam vanuit het RIVM hebben we het kantoor zodanig ingericht dat we op basis van het anderhalve meterprotocol konden werken. Dat is nog steeds het geval, maar er is gelukkig licht aan het einde van de tunnel.´´

Wat betekent dit voor jullie doelgroep?

,,Het begeleiden van onze doelgroep en het bezoeken van onze opdrachtgevers is natuurlijk lastiger geworden door de coronamaatregelen. We zijn hier creatief mee om moeten gaan door bijvoorbeeld te gaan wandelen met de jongeren. Tijdens die wandelingen konden we hun situaties bespreken en achterhalen hoe zij de coronaperiode ervaarden. Dat was natuurlijk erg belangrijk, omdat onze jongeren behoefte aan structuur en duidelijkheid hebben. Door deze wandelingen hebben we een nog beter contact met ze gekregen. Je krijgt andere gesprekken. Diepgaander, met name over hun privé-situatie. Een wandeling buiten de deur is heel nuttig en waardevol gebleken om meer informatie te krijgen. Dit aspect nemen we zeker mee in het vervolg van onze begeleiding. ´´

Hoe heb je de jongeren nog meer van dienst kunnen zijn?

,,Ter uitbreiding van onze dienstverlening is Forta4u begonnen met het inzetten van professionele en betrouwbare online tests. Met deze tests bekijken we aan de hand van welke competenties de jongeren zich verder kunnen ontwikkelen. De opzet is gezien de huidige coronacrisis in een stroomversnelling geraakt. Juist op dit moment wordt begeleiding op afstand steeds vaker ingezet. Door passende tests in te zetten krijgen wij een completer beeld van alle individuen binnen onze doelgroep en kunnen we doelgerichter, efficiënter en daadkrachtiger aan de slag. De kandidaat in kwestie heeft een grote inbreng in dit hele proces. Er vindt eerst een intakegesprek plaats en we zullen altijd uitleggen waarom we bepaalde tests inzetten. De resultaten van de tests worden besproken om vervolgens samen doelen te stellen.´´

Wat zijn de gevolgen van de coronaperiode?

,,Veel jongeren kregen te maken met ontslag of geen verlenging van hun contract. In de meeste gevallen noodgedwongen. Meerdere kandidaten kregen wel te horen dat ze weer welkom zijn zodra de (economische) situatie verbetert. Degenen die ontslagen zijn vanwege een reorganisatie blijven we begeleiden. Daar hebben we onder meer de hierboven genoemde tests voor ingezet. Zo kunnen we exact bekijken welke kwaliteiten ze in huis hebben om elders aan de slag te kunnen gaan. En dan heb ik het over de sectoren die wel om werknemers staan te springen. We hebben een aantal jongeren kunnen plaatsen. In veel gevallen bij werkgevers waarmee we al samenwerken. We krijgen vaak te horen: ´Kom over twee maanden terug, we staan helemaal achter jullie werkwijze. We vinden het fantastisch wat jullie doen en willen zeker vanuit maatschappelijk oogpunt een rol gaan spelen.´ Dat slaan we op en daar komen we op terug. Zo boren we nieuwe contacten aan. Als alles weer normaal wordt willen we de jongeren koppelen aan deze werkgevers zodat ze, onder begeleiding van onze jobcoaches, weer hun gestructureerde leven kunnen oppakken.´´

In hoeverre heeft Forta4u zich er doorheen kunnen slaan?

,,Het UWV en de gemeentes, onze leveranciers, hebben ons de mogelijkheid gegeven om de kwaliteit van onze trajecten te waarborgen. Als het aflopende contract van iemand niet wordt verlengd dan is dit jobcoachtraject ten einde, maar is het wel mogelijk om via een reïntegratietraject betrokken te blijven bij onze jongeren. We blijven ze dus begeleiden. Dat gebeurt altijd in overleg met het UWV en de gemeentes. We sparren over de situatie en kijken vervolgens welk traject geschikt is. Daarmee leveren we maatwerk. Onze doelgroep heeft de begeleiding simpelweg keihard nodig. Zeker in de coronasituatie. Het werk gaat dus gewoon door. Iemand die thuis zit, helpen we met het structureren van zijn of haar daginvulling om deze persoon toekomstperspectief te bieden. De basis leggen voor een betere toekomst is ontzettend belangrijk. Daar begint alles mee. We hopen dat we met onze manier van begeleiden de jongeren laten beseffen dat de huidige situatie nog niets eens zo slecht voor ze is geweest. We geven ze handvatten mee waar ze de rest van hun leven iets aan hebben. Of dat nu een werkplek of een persoonlijke ontwikkeling is. Daar gaan we met zijn allen vol voor.´´

Het gaat dus gewoon goed met de organisatie?

,,Sterker nog, onze organisatie is groeiende. Het concept dat we hebben, de manier van coachen en de kwaliteit die we bieden binnen onze trajecten slaan enorm aan bij het UWV, gemeentes, opdrachtgevers en kandidaten. Onze intensieve manier van begeleiden bevalt ze. Dat heeft er voor gezorgd dat onze vestigingen in Venlo, Amsterdam en Nijmegen een geweldige ontwikkeling doormaken waarbij we steeds meer jongeren kunnen begeleiden en ondersteunen om de volgende stappen in hun leven te zetten. Iedere vestiging heeft een evenwichtig team, met een kwalitatief sterke teamleider en zeer bekwame jobcoaches. Een stabiele groep mensen waarin er onderling en tussen de vestigingen goed wordt samengewerkt door gebruik te maken van ieders expertise. Onze directrice Giselle Vluggen geeft ons het vertrouwen en de vrijheid om onze ideeën ten uitvoer te brengen.

Niet vreemd dus dat Forta4u in Den Bosch een nieuwe vestiging opent?

,,Inderdaad. Met de mooie ontwikkelingen van onze vestigingen zijn we gaan kijken naar nieuwe gebieden voor het openen van een vierde vestiging. Daarvoor hebben we een marktonderzoek ingezet. De belangrijkste vraag was: waar ligt potentie? Den Bosch kwam hier als beste uit. Een zeer bewuste keuze dus. Dat zal ik uitleggen. We zijn een jobcoach- en re-integratiebureau dat met name jongeren richting werk begeleidt. Wij gaan nog een stap verder door nauw betrokken te zijn bij de kandidaten. Dat realiseren we door een goede vertrouwensband op te bouwen. We helpen en ondersteunen hen in zo veel mogelijk facetten, maar als puntje bij paaltje komt gaat het om werk. Als we naar dat stukje werk kijken en we lichten de regio Den Bosch er uit, dan zie je dat er veel distributiecentra en aan food gerelateerde ondernemingen zijn gevestigd. Dat betekent dus veel werkgelegenheid voor onze kandidaten. Als je deze regio in verband brengt met onze bestaande regio´s Utrecht-Amsterdam, Nijmegen en Venlo dan zie je de geografische aansluiting. Den Bosch was voor ons het ontbrekende stukje in de puzzel. We hadden overigens niet verwacht dat we al zo snel weer een nieuwe vestiging zouden openen. Nijmegen is pas een jaar operationeel. Na Venlo in 2010 en Amsterdam in 2015.´´

Begin je in Den Bosch weer van voren af aan?

,,We beginnen zeker niet helemaal op nul, omdat we bijvoorbeeld al bekend zijn bij het UWV (werken landelijk gecentraliseerd). In Den Bosch proberen we zo veel mogelijk het netwerk te vergroten via onze bestaande contacten. Onze gebieden overlappen elkaar. Er grenzen bijvoorbeeld regio´s aan Venlo en Nijmegen die onder het UWV Den Bosch vallen. Daar hebben we al contacten liggen. Denk aan arbeidsdeskundigen die officieel in de regio van het UWV Den Bosch werkzaam zijn. Met deze mensen proberen we afspraken te maken om steeds meer voet aan de grond te krijgen in Den Bosch. Op deze manier zijn we ook in Amsterdam en Nijmegen te werk gegaan.´´

Ga jij zelf de kar trekken in Den Bosch?

,,We hebben Frank Peeters aangenomen als teamleider. Frank heeft al eerder bij ons gewerkt in de rol van jobcoach. Hij wordt onze vooruitgeschoven pion in Den Bosch en gaat een dubbelfunctie bekleden. Naast die van teamleider is hij ook weer jobcoach. Mijn rol is veranderd, omdat ik overal bij betrokken ben. Ik zal gaan opereren als regiomanager. Dat betekent dat ik de schakel wordt tussen de directie en de teamleiders. Inhoudelijk gezien zal ik me dus minder bezig houden met casussen van jobcoaches en kandidaten. Ik zal meer de teamleiders gaan aansturen.´´

Wat is de kracht van Forta4u?

,,We hebben een vast en vertrouwd team waarin alle disciplines zijn vertegenwoordigd. We selecteren mensen die op de lange termijn als jobcoach voor Forta4u willen werken. Dat zijn professionals die beschikken over een sociaal-pedagogische achtergrond in werk en opleiding, of gerelateerde werkervaring hebben en daarnaast echte teamplayers zijn. Iedere jobcoach heeft zijn eigen specialiteiten. We hebben onder andere een ergotherapeut, een HR-deskundige en een autismespecialist in huis. Alle specifieke kwaliteiten zijn aanwezig in ons team om alle soorten mensen binnen onze doelgroep te kunnen begeleiden. We zijn een innovatieve organisatie die openstaat voor nieuwe ideeën en met een kritisch en verfijnd oog naar de toekomst kijkt. Een goed voorbeeld daarvan is het onderzoek dat door onze voormalige stagiair Sierd Janssen is gedaan naar het zogeheten beweegproject. We hebben bekeken of sport kan bijdragen aan het ontwikkelen van sociale- en werknemersvaardigheden. Daar zijn veel positieve reacties op gekomen vanuit het UWV, de gemeentes en de kandidaten zelf. Inmiddels is er een samenwerking ontstaan met sportschool Health & RacketClub. En Sierd heeft een vaste aanstelling gekregen, onder meer om het beweegproject in de praktijk te gaan uitvoeren. Het beweegproject tekent onze manier van werken. Innovatieve ideeën vorm geven om onze doelgroep op de best denkbare manieren verder te helpen in de samenleving. Daar werken we samen keihard aan. We hebben de ambitie om ons steeds weer te blijven verbeteren. Ik ben ontzettend trots op de stappen die we met het hele team hebben gezet de afgelopen jaren. Daarnaast kijk ik er ook heel erg naar uit om deze ontwikkeling de komende periode voort te zetten!

Stuur een bericht

Laat onderstaand een bericht achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met jou op.

Vestiging

10 + 12 =