Werkgevers

Werkgevers

Voordelen Werkgevers…

Mensen met een achterstand in de samenleving een kans bieden op een prettige werkplek en deze zien te behouden is de missie van Forta4u. Wij werken daarom nauw samen met het UWV, gemeenten en onze andere leveranciers.  Onze jobcoaches onderhouden intensief contact met hun arbeidsdeskundigen. Een optimale samenwerking moet de persoonlijke ontwikkeling van onze kandidaten op sociaal en maatschappelijk gebied waarborgen. Wij zijn altijd op zoek naar werkgevers die onderdeel uit willen maken van de positieve ontwikkeling van onze jongeren. U als werkgever speelt hierin dus een belangrijke rol. Daarom willen wij dat ondernemingen – die zich maatschappelijk verantwoord voelen – op een aantrekkelijke manier zaken kunnen doen. De samenwerking tussen werkgever en werknemer moet optimaal verlopen. In de onderstaande samenvatting leest u wat de voordelen zijn van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Jobcoach

Een jobcoach begeleidt de kandidaat op en naast de werkvloer. Bij een proefplaatsing of een contractperiode is de jobcoach aanwezig om zowel de kandidaat als de werkgever te ondersteunen in verschillende vraagstukken en ontwikkeldoelen. De jobcoach is minimaal één keer per week aanwezig op de werkvloer om de voortgang te bespreken met de kandidaat, werkgever en andere mensen in de directe omgeving. Daarnaast is de jobcoach altijd bereikbaar bij knelpunten voor werknemer en werkgever. Dit om het arbeidsproces zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Onze jobcoaches hebben ruime ervaring en relevante opleidingen gevolgd waardoor ze bekwaam kunnen handelen in verschillende situaties.  

Proefplaatsing

Tijdens een proefplaatsing werkt een kandidaat met behoud van uitkering maximaal twee maanden op de werkplek. De werkgever hoeft hier geen loon voor te betalen. Tijdens deze twee maanden wordt gekeken of er een klik is tussen de werknemer en werkgever, en of de werknemer geschikt is voor de betreffende functie. Op deze manier is het mogelijk om te achterhalen of de functie daadwerkelijk past binnen de mogelijkheden van onze kandidaat. Bij het starten van de proefplaatsing heeft de werkgever de intentie om na afloop van deze periode de werknemer een contract aan te bieden. 

Bij een aanstelling na de proefplaatsing is de werkgever verplicht een contract met een duur van minimaal zes maanden aan te bieden. 

De uren die onze kandidaat werkzaam is tijdens de proefplaatsing vormen het minimaal aantal uren die in zijn contract worden opgenomen na deze proefplaatsing. 

De werkgever moet in het kader van de proefplaatsing altijd een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor de werknemer.

Loondispensatie

Bij loondispensatie wordt de arbeidsprestatie van onze werknemer vergeleken met de arbeidsprestatie van de collega´s zonder beperking binnen het betreffende bedrijf. Een arbeidsdeskundige van het UWV voert eerst een loonwaardeonderzoek (de zogeheten loonwaardebepaling) uit op de werkplek om te achterhalen hoeveel procent de werknemer functioneert ten opzichte van een reguliere werknemer. Het salaris dat de werkgever aan de werknemer moet betalen, is afhankelijk van deze loonwaarde. 

De werkgever betaalt dus minder loon aan een werknemer, omdat deze minder functioneert ten opzichte van de reguliere werknemers. Het UWV vult het loon van de werknemer verder aan. 

In de meeste gevallen wordt de loonwaarde vastgezet voor de periode van de contractsduur. Volgt hierop een contractverlenging dan zal er een nieuw loonwaardeonderzoek uitgevoerd worden door de arbeidsdeskundige. Tijdens de contractperiode gaat de werknemer zich onder begeleiding van de jobcoach ontwikkelen met als doel het laten stijgen van de loonwaarde.

Wanneer u via de gemeente een kandidaat in dienst heeft, wordt deze regeling de loonkostensubsidie genoemd. De gemeente vergoedt daarbij het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het minimumloon. 

No riskpolis

Het risico van het in dienst nemen van een medewerker met een arbeidsbeperking is gering. Als een werknemer ziek wordt kunt u een ziektewetuitkering van het UWV ontvangen. Het loon loopt door, maar de loonkosten worden gecompenseerd met een ziektewetuitkering die de werkgever gedurende de ziekteperiode ontvangt. Als uw werknemer beter is zorgt u zelf voor diens re-integratie. U als werkgever betaalt dus geen loonkosten wanneer onze werknemer ziek is.

Vergoeding voorzieningen werkgever

Maakt u als werkgever extra kosten om de kandidaat naar behoren te kunnen laten functioneren? Dan kunt u als werkgever een vergoeding aanvragen voor niet meeneembare aanpassingen op de werkplek of in het bedrijf. De werknemer kan zelf een vergoeding voor meeneembare hulpmiddelen aanvragen. Het gaat om de volgende voordelen en vergoeding. 

  • Vergoeding voor aanpassing aan de werkplek.

  • Het loonkostenvoordeel is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer werknemers in dienst dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Het gaat hierbij vooral om oudere werknemers met een uitkering, werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of werknemers met een arbeidsbeperking. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij regiomanager Imo Selen: 06-31995316

Stuur een bericht

Laat onderstaand een bericht achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met jou op.